A_
B
C1
D1

jaunums A kategorija. Apmācības ilgums – 2 nedēļas. Minimālais vecums – 24 gadi. Vadīšanas eksāmenu ar A1 un A kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim(..)

B kategorija. Mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas(..)

C1 kategorija. Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg, bet nepārsniedz 7500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi(..)

D1 kategorija. Transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz 8 vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi(..)

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem

C
D
C
BE

C kategorija. Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750(..)

D kategorija. Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi(..)

CE kategorija.

C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg. Apmācības ilgums – 2 nedēļas(..)

BE kategorija.

B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā(..)

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem

  vairāk  info 

Pieteiktiesapmācību kursiem